picture

#wijgaancirculair

Naam
By

KLIMAATVERANDERING DUUR EN INGEWIKKELD? NIET MET DYNAMISCHE GRONDUITGIFTE STRATEGIE.


BREEAM, LEED, WELL en ook circulair bouwen zijn een van de vele duurzaamheidsinitiatieven die een steeds belangrijkere rol krijgen in de gebouwde omgeving. Vaak is echter niet precies duidelijke welke mogelijkheden er per locatie zijn en  welke financiële kosten en baten hierbij komen kijken. Dat geeft onzekerheid waardoor van duurzaamheidsinitiatieven wordt afgezien. Daarnaast gaat het vaak tijdens de gronduitgifte al mis. Veel zaken liggen al zodanig vast, dat er weinig financiële ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven overblijft en deze eigenlijk niet tot uitvoering komen. 

Circulair gebiedsplan

Samen met Schiphol Area Development Company, Metabolic en Ecorys, heeft APTO onderzocht hoe we op werklocaties transparantie kunnen creëren en we duurzaamheidsdoelen meetbaar kunnen maken. Hieruit is een methode ontstaan waarbij per werklocatie passende circulaire doelstellingen worden vastgesteld die zo de basis vormen van een circulair gebiedsplan. Doelstellingen in de vorm van zeven pijlers, die zowel tastbaar (energie, water, materialen) als ook minder tastbaar (welzijn, biodiversiteit, menselijke activiteiten en economische veerkrachtigheid) zijn. 

picture

Dynamische gronduitgifte strategie

Omdat samenwerking tussen gebiedsontwikkelaars en eigenaren/gebruikers al tijdens de gronduitgifte van groot belang is om vastgestelde circulaire doelstellingen te concretiseren, zijn er spelregels in de vorm van een dynamische gronduitgifte strategie opgesteld. Deze moeten de samenwerking tussen actoren faciliteren. Door zo snel mogelijk in het proces het gesprek over circulaire doelstellingen met elkaar aan te gaan, kunnen deze direct worden opgenomen in huisvestingsplannen en kan ook de financiële haalbaarheid makkelijker gewaarborgd worden.

Zo kunnen kosten voor circulaire maatregelen gedekt worden door ruimtegebruik te intensiveren en gebruikersdiensten en infrastructuur te collectiviseren. Een heldere kosten-baten analyse kan lange termijn voordelen inzichtelijk en daardoor aantrekkelijk maken. Ook bewustzijn van wet- en regelgeving, zodat waarde kan worden gekoppeld aan extra investeringen, is van belang. Kopers kunnen verplicht, verleid en uitgedaagd worden om circulaire maatregelen te treffen. Plannen met duidelijke ambitie kunnen financiers verleiden en incentives kunnen eigenaren over de streep trekken. 

picture

De dynamische gronduitgifte strategie biedt voor het eerst een tool om circulaire mogelijkheden niet alleen inzichtelijk te maken, maar ook in de praktijk ten uitvoer te brengen. APTO deed dit al in praktijk bij C-Beta, waarbij door middel van een integrale aanpak, concept, businesscase en ontwerp nauw met elkaar verweven zijn. Het resultaat is een circulaire hotspot, volledig gefocust op circulair ondernemerschap. Ook de twee casuslocaties Atlaspark en Business Park Osdorp zijn voorbeelden waar APTO laat zien hoe circulair ontwikkelde kavels eruit kunnen komen te zien. Zo maken wij de stap van idee naar praktijk en maken wij circulair bouwen realiteit. 


Download hier het volledige rapport: https://www.metabolic.nl/publications/circulaire-werklocaties/